Telugu Sex Stories

తెలుగు సెక్స్ కథలు

Telugu Sex Stories రజియా 2

Telugu Sex Stories రజియా 2

రెండో అధ్యాయం..
ఇదంతా జరిగి సుమారుగా ఒక వారం రోజులైంది..
ఈ వారం రోజుల్లోనూ మొహిద్దిన్, రామశాస్త్రి ఇద్దరూ మరో నాలుగుసార్లు..వాళ్ళ అక్కల రహస్యాంగాల అందాల్ని చూసి ఆనందించారు..
ఆ రోజు రజియా బేగం కీ గాయత్రికీ ఇద్దరికీ కూడా చాలా చిరాగ్గా వుంది..
దానికి కారణం లేకపోలేదు..ఆ కారణం పేరు లలిత..
పెళ్ళికి ఒక పదిహేను రోజులు కాలేజీ కి సెలవు పెట్టి ఆ రోజే తిరిగి జాయిన్ అయ్యింది లలిత ..
తన అతి దగ్గరి స్నెహితురాళ్ళు కావడం తో గాయత్రి నీ రజియా నీ మధ్యాన్నం క్లాసులకి డుమ్మా కొట్టించి .. తన ఇంటికి లాక్కుపోయింది…
తన గదిలోకి లాక్కుపోయి…
ఇంట్లో ఎవరూ లేకపోయినప్పటికీ.. తలుపులు గట్టిగా బిడాయించేసి అక్కడ ఉన్నడబల్ కాట్ బెడ్ మీద తను పడుకుండిపోయి..
అబ్బ ఒసేయ్ నిజంగా యెంత బాగుందోనే.. అంటూ తన మొదటి రాత్రి ముచ్చట్లన్నీ ఒక్కటి కూడా విడిచిపెట్టకుండా పూసగుచ్చినట్టు వివరించి చెప్పేసింది..

ఆ చెప్పడం లో కూడా తన భర్త తన వొంటిమీద ఏమేం చేసాడో అతను చేసిన వొక్కొక్క పనికీ తను ఎలా ఫీల్ అయ్యిందో అన్నీ వివరంగా చెప్పేసింది.
దాంతో ఈ కన్నెపిల్ల లిద్దరూ బాగా వేడెక్కి పోయారు.
తిరిగి ఇంటికి వొస్తూండగా ముందుగా గాయత్రే మాటాడింది.
ఇప్పుడీ పిల్ల ఇవన్నీ మనతో చెప్పడం అవసరమా అంటూ రుసరుసలాడింది.
చిన్నగా నవ్వింది రజియా. బాగుందే ..అది చెప్పినప్పుడు శ్రద్ధ గా విని ఇప్పుడు ఇలా రుసరుసలాడితే ఎలా అంటూ.
ఇద్దరికీ కూడా ఆ సాయత్రపు చిరు ఎండ లో కూడా చెమటలు పట్టేసాయి.
అలవాటుగా సాయత్రం వేడినీళ్ళతో స్నానం చేసే గాయత్రి ఆ రోజు చన్నీళ్ళతో చేసింది.అయినా ఆ వేడి ఆమెలో తగ్గలేదు.రెండో పక్క రజియా బేగం గారి పరిస్థితీ అలాగే వుంది.
డాబా మీదకి ఎక్కి రజియా ని రమ్మని సైగ చేసింది.
ఆ సాయంత్రం మసక చీకటిలో ఇద్దరూ చిన్న గొంతులతో మాటాడుకున్నారు.
ఆ ముండ బుర్రంతా పాడుచేసేసిందే. ఏంచేద్దాం అంటూ మొదలెట్టింది. ఏమోనే నాకూ ఏంచెయ్యాలో అర్ధం కావట్లేదు అంది రజియా.
చివరగా గాయత్రే ముందు చొరవ చేసింది.
ఒసేయ్ మన తమ్ముళ్ళు ఉన్నారుగా. మా తమ్ముడి చేత నువ్వూ మీ తమ్ముడి చేత నేనూ … అంటూ అర్ధోక్తిలో వొదిలేసింది
ఆ మసక చీకటిలో కూడా రజియా బేగం కంట్లో భయం కనపడింది గాయత్రికి.
అమ్మో మా అబ్బాజాన్ కి తెలిస్తే చంపేస్తాడు అంటూ గుండెలమీద చేతులేసుకుంది.
అవును మరి మా నాన్నగారు ఏమీ అనకుండా ఊరుకుంటారు కదా అంటూ దీర్ఘం తీసింది గాయత్రి.
ఒసేయ్ తప్పే అంది రజియా బెట్టు చెడిపోకుండా.
గాడిదగుడ్డు..మాతమ్ముడి చేత నేనూ మీతమ్ముడి చేత నువ్వూ చేయించుకుంటే తప్పు అంతేకానీ … అంది గాయత్రి.
సరేలే ఆలోచిద్దాం అంది రజియా
ఒకలా చేద్దాం. అసలు ముందు ఈ గుంట వెధవ లిద్దర్నీ కొంచెం జాగర్త గా గమనించుదాం. ముందుగా వీళ్ళని లైన్ లో పెట్టి అప్పుడా లోచిద్దాం అంది గాయత్రి.
సరే అంటే సరే అనుకున్నారిద్దరూ.
రెండురోజుల్లో ఇద్దరికీ కూడా అర్ధం అయిపొయింది మొహిద్దినూ రామశాస్త్రి తమకేసి దొంగ చూపులు చూస్తున్న విషయం.
ఇది చాలదన్నట్టు ఒక రోజు రాత్రి రామశాస్త్రి, మొహిద్దిన్ రజియ బేగం లంగా ఎత్తి లోపలికి టార్చ్ వేసి చూస్తూ వుండడం గాయత్రి కంట పడింది.
వాళ్ళిద్దరూ తనని కూడా అలా చూసి ఉంటారని అనుమానం వొచ్చింది గాయత్రికి.సిగ్గుతో మొహం బుగ్గలూ ఎర్రగా అయిపోయాయి. చటుక్కున దుమ్మటీ ముఖంమీదకి లాక్కుంది.మనసులో మాత్రం దొరికార్రా దొంగ వెధవల్లారా అనుకుంది…
ఆ మర్నాడు మరో సాయంత్రపు మీటింగ్ జరిగింది.
మీతమ్ముడు నన్ను తినేసేలా చూస్తున్నాడే అంటూ రజియా చెప్పింది..
మీతమ్ముడు చేస్తున్న పనికూడా అదేనోయ్ అంటూ గాయత్రీ అంది.
నువ్వు ముందు మీ తమ్ముడిని కదలెయ్యి నీకు గాయత్రి కావాలంటే నేను హెల్ప్ చేస్తాను నేనేం చేసినా నువ్వు పట్టించుకోకు అని చెప్పి చూడు. నేను మా తమ్ముడితో మాట్లాడుతాను అంది.
ఓకే అన్నట్టు బొటకన వేలు పైకెత్తి ఇంట్లోకి వెళిపోయింది రజియా.
ఒరేయ్ నీతో కొంచెం మాటాడాలి ఇలారా అంటూ గదిలోకి పిలిచింది గాయత్రి తమ్ముణ్ణి.
రామశాస్త్రి కి చిన్నపిసరు భయం వేసింది
భయం భయంగా గదిలోకి అడుగు పెట్టాడు.
తలుపు లోపల్నించి బోల్ట్ వేసేసింది గాయత్రి .
ఎరా మీ ఇద్దరికీ చదువు కన్నా పక్క చూపులెక్కువైపోయాయి. అంటూ మొదలెట్టింది..
అక్కా అదీ అదీ అంటూ నట్లు కొట్టడం మొదలెట్టాడు శాస్త్రి . అదేరా నేనూ చూస్తున్నాను.. నువ్వు ఆ రజియా బెగం కేసీ ఆ మొహిద్దిన్ నాకేసీ ఎలా చూస్తున్నారో మేం గమనించలేదనుకున్నారా?వెధవల్లారా ఇంకా మూతిమీద కి సరిగ్గా మీసం కూడా రాలేదు మీకు అప్పుడే ఆడపిల్లలు కావాల్సివొచ్చారా ..అంటూ చెరగడం మొదలెట్టింది.
అక్కా అక్కా అదేమీ లేదే.. అంటూ సమర్ధించుకోడానికి ప్రయత్నం చేసాడు శాస్త్రి .
ఒరేయ్ హరికధలు చెప్పకు. నిన్నరాత్రి మీరిద్దరూ రజియా లంగా పైకెత్తి లోపలి కి టార్చ్ వేసి చూడడం నా కళ్ళతో నేనే చూశాను.అంది గాయత్రి..
రామశాస్త్రి కి ఇంక గత్యంతరం కనపడలేదు.
చటుక్కున గాయత్రి కాళ్ళమీద పడిపోయాడు..
అక్కా అక్కా సారీ ఇంకెప్పుడూ ఇలా చెయ్యం అంటూ చెంపలేసుకున్నాడు..
ఒరేయ్ జరిగింది జరిగినట్టు చెప్పు లేదా నాన్నతో చెప్తాను అంటూ బెదిరించింది.
మరోమార్గం లేక మొత్తం జరిగిందంతా చెప్పేసాడు రామశాస్త్రి..
అంతా విని దీర్ఘం గా ఆలోచిస్తున్నట్టు ముఖం పెట్టింది..
రామశాస్త్రి కి భయం తో చెమటలు పట్టేస్తున్నాయి..ఈ విషయం తండ్రికి తెలిస్తే .. ఆ ఊహకే అతనికి ఉచ్చ కారిపోతోంది..
నేను చెప్పినట్టు చేస్తానంటే ఇది పైకెళ్ళదు లేదా …
అక్కా నువ్వు చెప్పింది నేనెప్పుడు కాదన్నాను? నువ్వెలా చెప్తే అలాగే..నాన్న కి మాత్రం చెప్పకే ప్లీజ్ ప్లీజ్ అంటూ.. బతిమాలడం మొదలెట్టాడు.
సరేకానీ నీకు రజియా ని చెయ్యాలని ఉందా ? అని అడిగింది..
సబ్జెక్టు ఎటు వెళుతోందో రామశాస్త్రి కి అర్ధం కాలేదు.. అతని బుర్ర మాత్రం పైకీ కిందకీ ఊగింది..
నేను రజియా తో మాటాడతాను.. నువ్వు నేనేం చేసినా చూడనట్టు ఊరుకో…అర్ధం అయిందా ?
నాకింకో ఛాయస్ వుంది కనకనా? అనుకుని రామశాస్త్రి సరే అన్నట్టు తల ఊపాడు.
ఎదురింట్లో కూడా ఇదే సీన్.. కాకపొతే భాష వేరు.
సరిగ్గా రెండ్రోజుల తర్వాత ..
రాత్రి పన్నెండుగంటల కి..
చదువుతున్న పుస్తకాలు మూసేసి ఆడపిల్లలిద్దరూ పక్కలేక్కేసారు వాళ్ళ వెనకాలే రామశాస్త్రి , మొహిద్దిన్ కూడా..
అయితే ఎప్పటిలాగా ఎవరి పక్కమీదకి వాళ్ళు కాదు.. రజియా బేగం కప్పుకున్న దుప్పటీ లోకి రామశాస్త్రి , గాయత్రి కప్పుకున్న దుప్పటీ లోకి మొహిద్దిన్ దూరిపోయారు..

Updated: ఏప్రిల్ 6, 2015 — 3:28 సా.
Telugu Sex Stories © 2017