Telugu Sex Stories

తెలుగు సెక్స్ కథలు

Mom with adult son & friends 3

Telugu Incest Telugu Sex Stories raaju tana caetulatO manuka daevi naDumunu adimi nOtLo nOru peTTi naalukanu tipputunTae lalitaadaevi tala tippi “raajuu caalaa baagaa caestunnaavayyaa baagaa telusae niiku naalukanu elaa vupayOgincaalO”andi.”avunaanTii naa naaluka ekkaDayinaa kattilaa duusukeLLagaladu”annaaDu.okakshaNamu cuusi arthamayi navvutuu “sarae padaa cuustaanugaa”ani migataa nalugurini tappukOmandi.

gadilO muula vunna sOfaa laanTi kurciini laakkundi kuurcuni kaaLLu panga caapi “ippuDu ciipincavayyaa nii sattaa”andi.raaju aatramugaa veLLi lalitaadaevi toDala madhyaku talanu peTTi naaluka coppincaaDu

kumaar kiraN lu iddaruu lalitaa daeviki iruvaipulaa kuurcuni cerO sannunu andukunnaaru.iddaruu munduku vangi cerO sannunu nOTiki andincukoni ciikutunTae lalitaa daevi tamakamugaa kaLLu moosukoni iddari moDDalanu renDucaetula guppiTa bigincindi.

raamu mOhan liddaruu sOfaa venakku caeraaru.lalitaadaevi koDuku vapi kaankshagaa cuusi rammannaTlu ceppindi.mOhan vangi talli pedavulanu jurru kOsaagaaDu.okkasaarigaa iddaru saLLanu okaDu pookunu inkokaDu pedavulunau muddaaDutuu dorikinanta jurrukunTunTae lalitaadaeviki nammaSakyamugaa laedu.jarugutunnadi kalaa nijamaa anukundi.

kumaar kiraN lu aabagaa lalitaadaevi saLLanu ciikutuntunTae raaju tana naaluka prataapamu cuuputunnaaDu.lalitaadaevi tana pirralanu munduku kaduputuu raaju naaluka marinta lOpalaku coccukupOyaelaa anuvugaa kadulutunnnadi.mOhan nu vacci pakkana nilucukonamandi.mOhan nilucukOgaanae nigiDina moDDanu paTTukoni savaradiistuu nOru terici koDuku moDDanu andukoni ciikutunTae mOhan “aah mammii mm “munduku venakku voogutunTae lalitaadaevi aabagaa koDuku moDDa ciikasaagindi.

raaju koddisaepukelikaesariki alasipOyaaDu ani gamaninci “alaa okae pani caeyakuuDadu maarcukOnDi”andi.kiraN venTanae lalitaadaevi saLLanu vadili pooku daagaraku caeraaDu.koddisaepaTiki koDukunu veLLamandi.aiduguru saLLanu ciikutuu koddisaepaTiki pooku keliki tarvaata lalitaadaevi nOTlO moDDa duurcu ciikuncukunnaaru.

sariggaa tana koDuku tana poookunu kelutunna samayamulO lalitaadaevi ayipOvasaagindi.lOpala rasaalu dhaaragaa vuurutunnaayi.kaanii lalitaadaevi appuDae kaarcaali anipincalaedu.kumaar moDDanu ciikaDamu aapi koDuku tala etti “mOhan ika caalu . naa paiki ekku twaragaa”ani kaaLLu baagaa panga caapindi.

mOhan talli paiki vaali daDDunu remmala madhya duurusutunTae appaTikae vubbi vunna pooremmala kanDaraalu moDDani gaTTigaa bigincaayi.lalitaadaeviki alaa kurciilO kuurcuni dengincukOvaDam ibbandi gaa vunnaa”aah inkaa abbaa aah mOhan aah gaTTigaa”ani arustuu koDukunu reccakoTTasaagindi.

mOhan tana talli alaa reccakoDutunTae tana balamantaa vupayOginci dengi okkasaarigaa kaarcaesi vaalipOyaaDu.lalitaadaevi adaesamayamulO kaarcukoni koDukunu adumukundi.koddisaepaTiki mOhan rasaalatO taDisina moDDanu paTTukoni laecaaDu.

raaju antalO “aanTii ippuDu naenu”annaaDu.”okka nimishamu”ani lalitaadaevi akkaDanunDi laeci naela paiki caeri mOkaaLLa miida kuurcuni caetulanu gaTTigaa adimi Daagii pojishan peTTindi.venakanunDi raaju kukkalaa ekki tana baareDu moDDanu lalitaadaevi pookulOki duurci gaTTigaa voopaaDu

“aah raajuu”mattugaa mooligindi

cuustunna kumaar munduku aDugu vaesi lalitaadaevi mohamu daggara tana moDDanu peTTaaDu.lalitaadaevi okacaettO moDDanu voopi tana pedavulatO bhandincindi.venakunDi raaju kukkalaa dengutunTae mundu nunDi kumaar lalitaadaevi nOTinae pookulaa bhaavistuu voopasaagaaDu.migataavaaru kindaku jaagirapaDi andinanta varaku saLLanu pisakannarambhincaaru.

koddisaepaTiki raaju kiraN lu venakanunDi dengi kaarcukunnaaru.raamu vantu vaccindi.raamu cinnappaTinunDi telusu lalitaadaeviki.raamu anTae abhimaanamu.”vunDu raamuu nuvvu vellakilaa paDukO”andi

raamu vellakilaa paDukunnaaDu.raamu paiki ekki moDDanu duurcukoni voogasaagindi.

“aah aanTii inkaa vooganDi aah ss ilaa jiivitaanatamu vunDaalani vundi”annaaDu raamu lalitaadaevi voogutunTae.iruvaipulaa nilabaDi vunna koDuku,kumaar la moDDalu renDu caetulatO paTTukoni vooputuu raaju moDDa ciikasaagindi.okkasaarigaa naalugu moDDalu tana sontam avaDamaa anukundi.ramaesh saLLanu pisukutunnaaDu.

okkasaarigaa naluguruu ayipOyaaru.lalitaadaevi pookulO,nOTlO,saLLa miida vonTimiida kurraaLLa madana rasaala varshamu kurisindi.aa rOju prati okkaruu renDu renDu saarlu kaarcukunnaaru.raaju maatram renDu saarlu pookulO renDu saarlu nOTlO kaarcaaDu.andaruu alasipOyi kuurcunnaaru.lalitaadaevi voLLantaa rasaala marakalatO ninDi pOyindi.

koddisaepaTiki naluguruu lalitaadaevi saLLanu pisiki pedavula paina muddulu peTTi veLLipOyaaru.

“elaa vundi mOhan “andi lalitaadaevi

“Oh mammii nuvvu caalaa graeT”annaaDu mOhan

koDukunu laakkuni hattukundi lalitaadaevi.

Updated: జూన్ 8, 2015 — 12:41 ఉద.
Telugu Sex Stories © 2017